Lauwersland Online - Grote decemberactie door Groninger voedselbanken

Grote decemberactie door Groninger voedselbanken

In de provincie Groningen zijn al heel wat jaren voed­sel­banken actief omdat armoede een groot probleem is en ook aan onze provincie niet voor­bij­gaat.

De voed­sel­banken in de provincie Groningen bieden alleen­staanden en gezinnen die onder de armoe­de­grens leven een steuntje in de rug door het verstrekken van een voed­sel­pakket. De voed­sel­banken hebben nog steeds te maken met grote armoede en hebben vaak moeite om voldoende eten en non-food (zeep, luiers, shampoo, waspoeder etc.) te vergaren.

In december van 2013 startte RTV Noord met een grote inza­me­lings­actie voor alle voed­sel­banken in onze provincie. Dit werd meteen een groot succes met opbreng­sten rond de € 600.000 aan voed­sel­waarde! Onlangs heeft RTV Noord besloten te stoppen met dit prach­tige initi­a­tief vanwege subsi­die­be­zui­ni­gingen. Van de inza­me­lings­ac­ties van RTV Noord konden de voed­sel­banken 3 tot 4 maanden profi­teren. De Groninger voed­sel­banken kunnen abso­luut niet zonder deze opbreng­sten en daarom komen ze nu zelf in actie en vragen daarbij uw hulp!

Voedsel verzamelen op 20, 21 en 22 december

De vrij­wil­li­gers van de voed­sel­banken in de provincie Groningen hebben de handen ineen­ge­slagen en bereiden nu geza­men­lijk de grote decem­ber­actie voor. Het doel van de actie: zo veel moge­lijk levens­mid­delen verza­melen om weer een paar maanden vooruit te kunnen.

Er zal een beroep worden gedaan op plaat­se­lijke vere­ni­gingen, scholen, kerken etc. om mee te helpen voedsel in te zamelen voor de aller­arm­sten in onze provincie. Ook worden bedrijven, orga­ni­sa­ties en instan­ties gevraagd om bij te dragen aan deze actie.

De Groninger voed­sel­banken verwachten veel van deze actie en het is helaas ook bittere nood­zaak gebleken!