Lauwersland Online - Grote decemberactie door Groninger voedselbanken

Grote decemberactie door Groninger voedselbanken

In de provincie Groningen zijn al heel wat jaren voedselbanken actief omdat armoede een groot probleem is en ook aan onze provincie niet voorbijgaat.

De voedselbanken in de provincie Groningen bieden alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven een steuntje in de rug door het verstrekken van een voedselpakket. De voedselbanken hebben nog steeds te maken met grote armoede en hebben vaak moeite om voldoende eten en non-food (zeep, luiers, shampoo, waspoeder etc.) te vergaren.

In december van 2013 startte RTV Noord met een grote inzamelingsactie voor alle voedselbanken in onze provincie. Dit werd meteen een groot succes met opbrengsten rond de € 600.000 aan voedselwaarde! Onlangs heeft RTV Noord besloten te stoppen met dit prachtige initiatief vanwege subsidiebezuinigingen. Van de inzamelingsacties van RTV Noord konden de voedselbanken 3 tot 4 maanden profiteren. De Groninger voedselbanken kunnen absoluut niet zonder deze opbrengsten en daarom komen ze nu zelf in actie en vragen daarbij uw hulp!

Voedsel verzamelen op 20, 21 en 22 december

De vrijwilligers van de voedselbanken in de provincie Groningen hebben de handen ineengeslagen en bereiden nu gezamenlijk de grote decemberactie voor. Het doel van de actie: zo veel mogelijk levensmiddelen verzamelen om weer een paar maanden vooruit te kunnen.

Er zal een beroep worden gedaan op plaatselijke verenigingen, scholen, kerken etc. om mee te helpen voedsel in te zamelen voor de allerarmsten in onze provincie. Ook worden bedrijven, organisaties en instanties gevraagd om bij te dragen aan deze actie.

De Groninger voedselbanken verwachten veel van deze actie en het is helaas ook bittere noodzaak gebleken!