Lauwersland Online - Grote decemberactie: voedsel verzamelen voor Voedselbank Westerkwartier

Grote decemberactie: voedsel verzamelen voor Voedselbank Westerkwartier

De maand december is voor iedereen een bijzon­dere maar ook een dure maand. Er zijn in onze regio helaas mensen die onder de armoe­de­grens leven en voor wie deze maand extra zwaar is. Voed­sel­bank Wester­kwar­tier orga­ni­seert daarom op 20, 21 en 22 december een grote inza­me­lings­actie.

U herin­nert zich de acties van RTVNoord "Samen voor de voed­sel­bank" vast nog wel. Aange­zien RTVNoord te kampen heeft met bezui­ni­gingen, zal de actie deze decem­ber­maand geen herha­ling krijgen. Voed­sel­bank Wester­kwar­tier, met uitgif­te­punten in Marum, Zuid­horn en op het depot in Groo­te­gast, laat het hier uiter­aard niet bij zitten. Er is altijd een constante aanvoer van voedsel nodig om de pakketten samen te stellen. Maar zeker in deze feest­maand wil de voed­sel­bank voor haar afne­mers een steun in de rug zijn. Voed­sel­bank Wester­kwar­tier opent daarom op 20, 21 en 22 december haar deuren voor bezoe­kers die een kijkje willen nemen en/of voedsel willen komen brengen. Ook zal er tijdens de Kerst­markt in het centrum van Marum op donderdag 22 december vanaf 17:00 uur voedsel verza­meld worden voor de voed­sel­bank.

Om u op ideeën te brengen: Er is een enorme behoefte aan houd­bare producten uit de schijf van 5 en baby­pro­ducten, denk hierbij aan rijst, pasta, blik­groente, koffie, baby-melk­poeder, luiers en wasmid­delen. U doet anderen hier een groot plezier mee!

U bent van harte welkom op 20, 21 en 22 december van 14:00 tot 19:00 uur aan de Bovenweg 23-B in Groo­te­gast of op de Kerst­markt in Marum op 22 december.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.voedselbankwesterkwartier.nl !