Lauwersland Online - Te grote muziek op de kleine orgels

Te grote muziek op de kleine orgels

Op zondag 6 november zet orga­nist Hans Fidom parti­turen van Max Reger (1873–1916), de gewel­de­naar die op het eerste "gehoor" enorme orgels nodig lijkt te hebben, op de lesse­naar van het kleine Rohl­fing-orgel in Zuur­dijk.

Het klank­palet van dit mooie instru­ment uit 1922 blijkt name­lijk prima bij Regers koraal­voor­spelen te passen; en ook werken als diens "Bene­dictus" blijken juist in de akoes­tiek van de Dorps­kerk een open­ba­ring. Deze aanpak past bij de rode draad in het werk van Fidom — die als hoog­le­raar Orgel­kunde aan de Vrije Univer­si­teit in Amsterdam muziek maken ziet als iets dat samen­hangt met de concrete situ­atie waarin die muziek tot klinken komt — dus niet alleen maar met de bedoe­lingen van de compo­nist. Dit bete­kent dat het publiek, dat deze situ­atie immers mede bepaalt, een belang­rijke rol speelt.

Tussen de muziek­stukken door zal Hans Fidom daarom zoals gebrui­ke­lijk in zijn concerten korte toelich­tingen geven waarbij de luis­te­raars van harte worden uitge­no­digd vragen te stellen.


Kerk van Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: zondag 6 november 2016
Tijd: 15:00 uur, de kerk is vanaf 14:30 uur open

Kosten: € 10,00 per persoon inclu­sief koffie/thee met Zuur­diek­ster kouk
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang