Lauwersland Online - Grunneger Pride!

maandag 4 maart 2019

Grun­neger Pride!

Diver­si­teit moet je vieren. Dat is de krach­tige bood­schap die Groen­Links wil uitstralen en daar hoort een mooi feest bij.

Trots zijn op wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt. Het is - helaas - niet vanzelf­spre­kend dat iedereen daar zo over denkt en daar­door kan het best span­nend zijn om open­lijk te genieten van wie je bent en van wie je houdt. Groen­Links zet zich daarom in voor de orga­ni­satie van een jaar­lijks feest in de provincie Groningen waar LHBTI de norm bepaalt: Grun­neger Pride.