Lauwersland Online - Harmonisatie APV's BMWE-gemeenten

vrijdag 21 december 2018

Harmo­ni­satie APV’s BMWE-gemeenten

De verschil­lende Alge­mene plaat­se­lijke veror­de­ningen in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond worden gelijk­ge­trokken. Hier­voor is een voor­stel gemaakt dat ter voor­be­rei­ding naar de nieuwe raad gestuurd wordt. Deze nieuwe raad van de gemeente Het Hoge­land neemt op woensdag 2 januari een besluit over dit voor­stel voor een nieuwe, gemeen­schap­pe­lijke APV.