Lauwersland Online - Henk Jan Bolding benoemd tot waarnemend burgemeester van Het Hogeland

woensdag 12 december 2018

Henk Jan Bolding benoemd tot waar­ne­mend burge­meester van Het Hoge­land

Henk Jan Bolding is door commis­saris van de Koning René Paas benoemd als waar­ne­mend burge­meester van de gemeente Het Hoge­land.