Lauwersland Online - Herfstwandeling door de Koningslaagte

Herfstwandeling door de Koningslaagte

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op zondag 22 oktober een herfst­wan­de­ling van circa 12 kilo­meter door de Konings­laagte.

De wande­ling gaat rich­ting Hars­sens­bosch, waar een bezoek wordt gebracht aan  het geres­tau­reerde "keute­rijtje". Vervol­gens wandelen we langs de molen in de Konings­laagte terug naar het bezoe­kers­cen­trum. In de voet­sporen van dit eeuwenoud gebied vertellen gidsen van Het Groninger Land­schap u graag over het ontstaan en de toekomst van dit uniek stukje cultuur­his­torie en weide­vo­gel­ge­bied in Groningen.

De struc­tuur van het land­schap is groten­deels intact. Het Reit­diep­ge­bied werd gespaard voor ingrij­pende ruil­ver­ka­ve­ling, waar­door kron­ke­lende wegen en water­lopen het beeld bepalen. De strijd van de mens tegen het water is af te lezen in het land­schap met z’n talloze wier­de­dorpen, dijken, sluizen en kolken. Het Reit­diep­ge­bied is het oudste cultuur­ge­bied van Neder­land.

Deze wande­ling begint bij bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep en gaat over onver­harde paden.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zondag 22 oktober 2017
Tijd: 13:00 — 16:00 uur

Kosten: Deel­name is gratis
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.

Lauwersland Online - Herfstwandeling door de Koningslaagte

 


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto's: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap