Lauwersland Online - Herindelingswebsite BMWE-gemeenten online

Herin­de­lings­web­site BMWE-gemeenten online

De burge­mees­ters van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond hebben zojuist de speciale website www.bmwe-gemeenten.nl, de facebook­pa­gina BMWE2019 én het twit­ter­ac­count BMWE2019 gelan­ceerd.

Deze drie media geven inwo­ners infor­matie over het herin­de­lings­proces op weg naar de nieuwe gemeente Het Hoge­land.

Aan burge­meester Marijke van Beek de eer de site te lanceren: "Top, nu kunnen we onze inwo­ners zorg­vuldig infor­meren en bij het herin­de­lings­proces betrekken!". "Het ziet er goed uit!", vinden ook de andere drie burge­mees­ters.

De gemeenten zijn benieuwd naar de mening van inwo­ners over de website en hopen dat zij een reactie achter­laten. Onder de eerste 50 inwo­ners die dat doen, worden tien manden met streek­pro­ducten van het Hoge­land verloot.

Tijde­lijke website

De website www.bmwe-gemeenten.nl is een tijde­lijke website; na 1 januari 2019 verschijnt de nieuwe website voor de gemeente Het Hoge­land.

Foto: © Ronny Benja­mins