Lauwersland Online - Herstart versterking Het Hogeland

woensdag 10 april 2019

Herstart verster­king Het Hoge­land

Gemeen­te­raad stemt in met Plan van aanpak verster­king Het Hoge­land

De gemeen­te­raad van Het Hoge­land heeft op woensdag 10 april inge­stemd met het Plan van aanpak verster­king Het Hoge­land. De verster­king was voor de zomer 2018 groten­deels stop­gezet door de minister van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat (EZK) nadat het Kabinet had besloten de gaswin­ning in het Groninger Gasveld versneld af te bouwen. De lokale stuur­groep heeft een plan gemaakt voor de herstart van de verster­king van Het Hoge­land. De lokale stuur­groep Het Hoge­land bestaat uit de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen, gemeente Het Hoge­land, CVW en de woning­bouw­cor­po­ra­ties Wierden en Borgen, Woon­groep Maren­land, De Delthe, Woon­zorg Neder­land en SUW.