Lauwersland Online - Het Groninger Landschap koopt eerste grond met Groninger Natuurfonds

maandag 17 mei 2021

Het Groninger Land­schap koopt eerste grond met Groninger Natuurfonds

Met het Groninger Natuur­fonds heeft Het Groninger Land­schap aan 't Pad - een eeuwenoud onver­hard wandelpad tussen Marum en Tolbert - en vlakbij de Coen­ders­borg in Nuis een 12.430 vier­kante meters groot lang­ge­rekt perceel gras­land aange­kocht. Dit is de eerste aankoop met het nieuwe fonds.

De komende maanden gaat Het Groninger Land­schap aan de slag met een inrich­tings- en beheer­plan. Hierbij valt te denken aan herstel van de hout­sin­gels, het graven van poelen, klein­scha­lige aanplant van bos en het inzaaien van een bloe­men­mengsel. Hiermee ontstaat veel meer ruimte voor biodi­ver­si­teit en kan het perceel een belang­rijke stap­steen worden in de ecolo­gi­sche en land­schap­pe­lijke struc­tuur van het Wester­kwar­tier. De inrich­ting van het perceel wordt na de zomer opgepakt.

Dona­teurs die één of meer vier­kante meters aan het Groninger Natuur­fonds hebben gedo­neerd, ontvangen dan een uitno­di­ging om de eerste aankoop van het Groninger Natuur­fonds met eigen ogen te bekijken en de handen uit de mouwen te steken bij de inrich­ting van het perceel.

Het Groninger Natuurfonds

Het Groninger Natuur­fonds is opge­richt ter ere van het 85-jarige jubi­leum van Het Groninger Land­schap. Gronin­gers en lief­heb­bers van de provincie kunnen gedu­rende het jubi­le­um­jaar natuur in Groningen veilig­stellen door een vier­kante meter te doneren aan het Groninger Natuurfonds.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Media & tekst: © Het Groninger Landschap