Lauwersland Online - Het Hogeland: 98% van de gebruikers erg tevreden over de Meedoen Pas

dinsdag 11 mei 2021

Het Hoge­land: 98% van de gebrui­kers erg tevreden over de Meedoen Pas

Inwo­ners van Het Hoge­land die een laag inkomen hebben en gebruik­maken van de Meedoen Pas kunnen sinds september 2020 in de daluren gratis met de bus of trein reizen. Via een vragen­lijst heeft de gemeente Het Hoge­land inwo­ners die de Meedoen Pas gebruiken naar hun mening gevraagd. Uit dit onder­zoek blijkt dat 98% van de gebrui­kers erg tevreden is.

Inwo­ners die de pas hebben, maken er veel gebruik van. Ze gebruiken het gratis reizen vooral:

  • om naar school te gaan;
  • om familie en vrienden te bezoeken;
  • voor werk;
  • om te winkelen;
  • om een dagje uit te gaan.

Het blijkt dat inwo­ners de meeste reizen zonder de Meedoen Pas niet hadden gemaakt. De pas neemt dus een drempel weg om actief mee te doen in de samen­le­ving. Dit is ook wat de gemeente met de pas wil bereiken.

De Meedoen Pas is geldig in de daluren want dan is er voldoende ruimte in de bussen en treinen van Arriva om gratis te reizen. Wel zijn er veel bestem­mingen dicht en de reis­doelen zijn daarom beperkt. De verwach­ting is daarom dat het gebruik van de Meedoen Pas verder zal toenemen zodra de coron­a­maat­re­gelen verder worden versoepeld.

Hoge­land­sters kunnen de Meedoen Pas aanvragen via www.hethogeland.nl/meedoenpas.

Alle Mee(r)doenregelingen van de gemeente Het Hoge­land zijn te vinden op www.hethogeland.nl/meerdoen !

Media: Station Winsum
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland