Lauwersland Online - Het verhaal van Frijta in Museum Wierdenland

Het verhaal van Frijta in Museum Wierdenland

Op zondag 30 april staat de kinder­ac­ti­vi­teit in Museum Wier­den­land in het teken van "Het verhaal van Frijta".

Frijta, een vrouw uit het begin van de jaar­tel­ling, vertelt een verhaal over de komst van de Romeinen naar Noord-Neder­land. Daarna gaan de kinderen een voor­werp maken dat in het verhaal voor­komt. Welk voor­werp dat is, is nog een verras­sing!

Deze kinder­ac­ti­vi­teit is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, jongere kinderen alleen onder bege­lei­ding van een volwas­sene.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 30 april 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 inclu­sief mate­ri­alen, bezit­ters van een Muse­um­kaart betalen € 2,50
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!