2018 Lauwersland Online - Historische schepen in Zoutkamp tijdens Tjalkendag op 24 maart

Historische schepen in Zoutkamp tijdens Tjalkendag op 24 maart

Aan de Reit­diep­s­kade in Zout­kamp houden de Noor­der­schip­pers van de Vere­ni­ging Het Histo­risch Bedrijfs­vaar­tuig op zaterdag 24 maart hun jaar­lijkse Tjal­kendag aan boord van vere­ni­gings­schip Terra Nova.

De Terra Nova is een prach­tige Luxe motor met Kempi­sche maten, 50 meter lang en gebouwd in 1929. Behalve de Terra Nova zullen op 24 maart naar verwach­ting een tiental histo­ri­sche schepen van vere­ni­gings­leden naar Zout­kamp komen. De bruggen over het Reit­diep worden daarom zelfs op de zondag ná de Tjal­kendag speciaal voor de Groningse deel­ne­mers gedraaid.

Programma

De Tjal­kendag wordt om 10:00 uur geopend door wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne, waar de Tjal­kendag dit jaar te gast is. In het ochtend­pro­gramma van de Tjal­kendag spreekt boswachter Jaap Kloos­ter­huis van Staats­bos­be­heer over natuur(ontwikkelingen) in "zijn" Lauwersmeer­ge­bied. Een ruig vaar­ge­bied dat tot 1969 nog een stuk Waddenzee was. Met riet, eilanden, Schotse hoog­lan­ders, konik­paarden, vossen en vogels, vogels en nog eens vogels.

Skût­sje­schipper Johannes Hobma en zeevaart­school­di­rec­teur Arjen Mint­jens vertellen over de Stront­race: de roem­ruchte wedstrijd -zonder- motor voor oude vracht­schepen van Workum naar Warmond en terug, die dit jaar voor de 45e keer wordt gevaren.

In de middag is er een rond­lei­ding door het Visse­rij­mu­seum en een rondrit per histo­ri­sche bus door het Reit­diepdal met Pieter van Dijk, kenner van het Groningse Hoge­land, als gids. En natuur­lijk is er een stand met mari­tieme boeken en mate­ri­alen.

Ook dit jaar weer wordt de Tjal­kendag finan­cieel gesteund door scheeps­ver­ze­ke­raar EOC.

Aanmelden

Bezoe­kers van de Tjal­kendag worden gevraagd zich van te voren aan te melden via tjalkendag@lvbhb.nl. De kosten voor deel­name en lunch bedragen € 15,- per persoon.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.lvbhb.nl !

Foto: ©  Terra Nova (Wim Aarnoudse)