Lauwersland Online - Ideeën voor je dorp of buurt realiseren? De training Buitengewoon Zijn biedt ondersteuning!

Ideeën voor je dorp of buurt realiseren? De training Buitengewoon Zijn biedt ondersteuning!

Niet iedereen met een idee weet deze om te zetten tot een initi­a­tief of project. Met behulp van de trai­ning Buiten­ge­woon Zijn krijgen inwo­ners van gemeenten Zuid­horn, Leek, Marum en Groo­te­gast dit jaar de moge­lijk­heid om hun ideeën om te zetten tot een project voor de buurt of het eigen dorp.

Tijdens deze trai­ning krijg je onder­steu­ning bij het vorm­geven van ideeën en wordt je gecoacht in het samen onder­nemen.

Afge­lopen jaar zijn er in de gemeente Zuid­horn uiteen­lo­pende projecten voort­ge­komen uit de trai­ning Buiten­ge­woon Zijn, waar­onder een moes­tuin, dorps­re­ünie en een taar­ten­buffet in een zorg­in­stel­ling waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de voed­sel­bank.

De trai­ning duurt 10 avonden en start vanaf september 2017. Voor­af­gaand aan de trai­ning worden er voor belang­stel­lenden in het Wester­kwar­tier diverse infor­ma­tie­bij­een­kom­sten over de trai­ning gehouden.

De infor­ma­tie­bij­een­komst voor belang­stel­lenden uit de gemeente Zuid­horn is vanavond, dinsdag 30 mei, in het Cultu­reel Centrum Zuid­horn aan de Jelle­maweg 3 in Zuid­horn. Deze infor­ma­tie­bij­een­komst start om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Belang­stel­lenden zijn van harte welkom!

De infor­ma­tie­bij­een­komst en trai­ning worden beide moge­lijk gemaakt door de gemeenten Zuid­horn, Leek, Marum en Groo­te­gast. Aan deel­name zijn geen kosten verbonden en per gemeente kunnen 10 inwo­ners aan de trai­ning deel­nemen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.buitengewoonzijn.nu !