Lauwersland Online - Improvisatietheater en straattheater op Admiraliteitsdagen

dinsdag 13 augustus 2019

Impro­vi­sa­tie­the­ater en straat­the­ater op Admi­ra­li­teits­dagen

Het straat­the­ater van de Admi­ra­li­teits­dagen blijft niet bij één dag dit jaar. Bezoe­kers van het festival kunnen twee dagen vol histo­risch spel onder de bezie­lende leiding van Ruth Hane­maayer verwachten. Op de vrij­dag­middag is er impro­vi­sa­tie­the­ater waar iedereen aan mee kan doen, zaterdag wordt op histo­ri­sche plekken in de stad de geschie­denis van Dokkum nage­speeld.