Lauwersland Online - In de voetsporen van de Lekenbroeders

In de voetsporen van de Lekenbroeders

Op woensdag 10 mei orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een fiets-/vaar­tocht langs de tijd van de Leken­broe­ders van Klooster Yesse.

Met deze fiets-/vaar­tocht verplaatsen we ons in de tijd en het leven van de Leken­broe­ders die verbonden waren aan Klooster Yesse (1215 – 1594).

De fiets­tocht gaat van het Bezoe­kers­cen­trum Yesse, waar een korte inlei­ding over Yesse wordt gegeven, over het oude corpus­land en door de Zuid­laar­der­meer­pol­ders naar Krops­wolde. Hier heeft een uithof van het klooster gestaan met daarbij een bijzonder kapel­letje.

Na een boot­tocht over het Zuid­laar­der­meer met infor­matie over het natuur­be­heer gaat de terugweg, vanwege het mooie uitzicht en de grote kans om veel vogels te zien, onder meer langs het gemaal in de Onner­polder.

[hr]

Bezoe­kers­cen­trum Yesse
Essen 7
9751 NB Haren

Datum: woensdag 10 mei 2017
Tijd: 11:00 — 16:00 uur
Kosten: € 4,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap / € 6,00 voor niet-Bescher­mers
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap