LAUWERSLAND ONLINE - INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES OVER DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING AVG

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over de nieuwe privacywetgeving (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze verordening geldt ook voor vrijwilligersorganisaties.

Onder andere sport- en muziekverenigingen, cultuurorganisaties, musea, belangenorganisaties, buurtinitiatieven en zorgorganisaties zullen passende maatregelen moeten nemen rond het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens. Gegevens van leden, cliënten en deelnemers maar ook van de eigen vrijwilligers. Een reden voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond om op dinsdag 17 april een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming te organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zal dhr. Peter Apol, Functionaris Gegevensbescherming voor de BMWE-gemeenten, informatie geven over de wetgeving en de verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties. Verder krijgen vrijwilligersorganisaties tips hoe de organisatie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst duurt van 20:00 tot 21:30 uur en wordt gehouden in De Blauwe Schuit aan de Warfstraat 1 in Winsum. De zaal is vanaf 19:30 uur open.

Aanmelden

De informatiebijeenkomst is voor besturen en geïnteresseerden van vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Aanmelden kan tot en met 15 april aanstaande via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.