Lauwersland Online - Informatiebijeenkomsten over nieuwe plannen Nationaal Coördinator Groningen

Informatiebijeenkomsten over nieuwe plannen Nationaal Coördinator Groningen

Op zaterdag 5 november presenteert de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de geactualiseerde versie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen op vier informatiebijeenkomsten voor bewoners in het aardbevingsgebied.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders geeft tijdens de bijeenkomsten uitleg over de plannen van de NCG voor de komende jaren. Aan de orde komen bijvoorbeeld de vervolgaanpak van het inspecteren en versterken van woningen, het verbeteren van de schadeafhandeling, de positie van de NCG en de stand van zaken van verschillende regelingen voor bewoners in het aardbevingsgebied.

Programma

Iedere informatiebijeenkomst bestaat uit een presentatie en toelichting op het geactualiseerde Meerjarenprogramma door Hans Alders. Na deze toelichting is er op elke locatie een informatiemarkt waar medewerkers van de NCG vragen van de bezoekers beantwoorden.

Locaties en tijden

De informatiebijeenkomsten vinden zaterdag 5 november plaats in:
09:30 – 10:30 uur – Delfzijl, De Bolder, Molenberg 13
11:30 – 12:30 uur – Slochteren, Gemeentehuis, Hoofdweg 10a
13:30 – 14:30 uur – Uithuizen, De Butler, Hoofdstraat West 46
15:30 – 16:30 uur – Middelstum, Vita Nova, Heerestraat 39

Vanaf een half uur voor aanvang zijn inwoners en andere belangstellenden van harte welkom voor een kopje koffie/thee en koek.

Jaarlijkse actualisatie

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de regie op schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied in de provincie. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 – 2020. In november 2015 verscheen het eerste meerjarenprogramma. Het meerjarenprogramma wordt elk jaar geactualiseerd.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen