Lauwersland Online - #instameet_aldefeanen smaakt naar meer!

zondag 16 juni 2019

#instameet_aldefeanen smaakt naar meer!

Deel­ne­mers aan de aller­eerste Insta­meet in Nati­o­naal Park De Alde Feanen keken zondag­middag 16 juni hun ogen uit toen zij per boot kennis­maakten met het natuur­ge­bied midden in het hart van Fryslân.