Lauwersland Online - Jaarwisseling 2018-2019 in Noord-Nederland

1 januari 2019

Jaar­wis­se­ling 2018-2019 in Noord-Neder­land

Rond Oud en Nieuw heeft de politie in Noord-Neder­land meer meldingen ontvangen dan het afge­lopen jaar. De meeste tele­foon­tjes gingen over over­last door vuur­werk en brandjes op straat.