Lauwersland Online - Kerstmarkt in Zonnehuis De Marne in Leens

Kerstmarkt in Zonnehuis De Marne in Leens

Zonne­huis De Marne in Leens orga­ni­seert op vrijdag 16 december van 14:30 tot 17:00 uur een gezel­lige kerst­markt.

De vele aanwe­zige kraam­pjes zullen gevuld zijn met een groot aanbod aan kerst gere­la­teerde arti­kelen en ook is er live muziek aanwezig.

De Kerstman komt langs en om ieder het gevoel van verba­zing te geven, is er een gooche­laar uitge­no­digd!


Zonne­huis De Marne
De Brou­werij 1
9965 NB Leens

Datum: vrijdag 16 december 2016
Tijd: 14:30 — 17:00 uur