Lauwersland Online - Kerstverhalen-estafette op tweede kerstdag in Museum Wierdenland

Kerst­ver­halen-esta­fette op tweede kerstdag in Museum Wier­den­land

Tweede kerstdag is tradi­ti­o­neel de dag van de kerst­ver­halen-esta­fette in Museum Wier­den­land in Ezinge. Ook dit jaar lezen de mede­wer­kers van het museum verhalen voor aan jong en oud.

Door mede­wer­kers van het museum worden bekende en minder bekende verhalen voor­ge­lezen in een fees­te­lijke sfeer. Haal een glas glüh­wein of een beker warme choco­la­de­melk, kruip gezellig dicht tegen elkaar aan en geniet van oude en nieuwe verhalen met een kerst­tintje! De verhalen zijn niet lang, zodat bezoe­kers op ieder moment kunnen aanschuiven. Daar­naast zijn er voor kinderen ook veel andere dingen te zien en te doen.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: dinsdag 26 december 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!