Lauwersland Online - Kinderactiviteiten in Museum Wierdenland

Kinderactiviteiten in Museum Wierdenland

De kinder­ac­ti­vi­teiten in Museum Wier­den­land zullen in 2017 meestal op de eerste zondag van de maand plaats­vinden. Soms wordt daarvan afge­weken, bijvoor­beeld in januari.

Op de laatste dag van de kerst­va­kantie, zondag 8 januari, is er een kinder­work­shop die in het teken van Drie Koningen staat. Kinderen kunnen kronen en punt­hoeden maken, schilden en zwaarden fabri­ceren. Ook kan er een eigen wapen­schild ontworpen en gemaakt worden.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 8 januari 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 inclu­sief mate­ri­alen

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!