Lauwersland Online - Kinderworkshop Weven in Museum Wierdenland

Kinderworkshop Weven in Museum Wierdenland

Op zondag 5 februari orga­ni­seert Museum Wier­den­land de kinder­work­shop Weven.

Weven doen mensen al heel lang. Vroeger gebruikten de bewo­ners van de wierde wol van schapen om bijvoor­beeld warme kleren van te weven. Tijdens de work­shop gaan kinderen weven met wol en andere mate­ri­alen.

De work­shop is voor kinderen vanaf 6 jaar, jongere kinderen alleen onder bege­lei­ding van een volwas­sene.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 5 februari 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 inclu­sief mate­ri­alen

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!