Lauwersland Online - Kom en bewonder de laatste stinzenplanten van het jaar in Domies Toen in Pieterburen

dinsdag 11 mei 2021

Kom en bewonder de laatste stin­zen­planten van het jaar in Domies Toen in Pieterburen

Het is wat het weer betreft een bijzonder jaar. De laatste weken is het guur en koud weer. Dit heeft ook effect op de bloei­tijd van de planten. Vanaf januari tot eind mei/begin juni staat de bloei in Domies Toen in Pieter­buren in het teken van de stinzenplanten.

Met stin­zen­planten bedoelen we een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als inge­voerde sier­plant voor kwam in land­goe­deren, boeren­hoeven, pasto­rie­tuinen en derge­lijke. Het opval­lende van deze planten is dat zij zich daar op eigen kracht hebben weten te hand­haven. Het zijn voor­na­me­lijk voor­jaars­planten met opval­lende bloemen.

Door het wat koude voor­jaar dit jaar - en het uitblijven van langere warmere peri­odes - is de bloei­duur van bijvoor­beeld het sneeuw­klokje, krokus, narcis en holwortel langer dan normaal, maar ja, alles raakt een keer uitge­bloeid. Toch is er nog een behoor­lijk grote groep stin­zen­planten die nog moeten gaan bloeien en de moeite van het bekijken waard zijn.

Bij een rond­gang door de tuin zagen we dat er vele soorten op uitkomen staan. Wat mag u nog verwachten: de laatste kievits­bloemen, prachtig bij de vijver tussen gulden boter­bloem. De dich­tersnarcis, spierwit met een heel klein geel­oranje kroontje en ook de bos- en Spaanse boshy­a­cint staan op uitkomen. De Turkse lelie staat in knop en natuur­lijk is er het Haar­lems klok­ken­spel: een bijzon­dere plant die werd gehouden in krui­den­tuinen omdat zij genees­krachtig zou zijn tegen nier­stenen. Het was de tijd van de signa­tuur­leer. Als een onder­deel van een plant op een orgaan of kwaal leek dan had zij daar een genees­krach­tige werking op. De minus­cule bolle­tjes lijken op nier­stenen dus vandaar dat men dacht dat ze tegen nier­stenen was en werd daarom gekweekt. Het bijzon­dere is dat ze de dubbele bloei­vorm heeft van de knol­steen­breek, een wilde plant. Knol­steen­breek kwam in Veen­wouden bij de Schierstins voor en werd daar door de mensen stin­ze­bloumkes genoemd. Later toen men stin­zen­planten als groep ontdekte, werd de naam voor deze groep planten hiervan afgeleid.

De bloei van de laatste stin­zen­planten komt er nog aan. Iedere plant met haar pracht en verhaal. Op de stin­zen­mo­nitor kunt u kijken welke stin­zen­planten er momen­teel in bloei staan. Maar er zijn er nog meer: dus kom naar de tuin want er bloeit genoeg!

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Domies Toen is het hele jaar door geopend voor bezoek. Het terras van de thee­schen­kerij is van donderdag tot en met zondag open voor koffie, thee en gebak.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.domiestoen.nl !

Media: Haar­lems Klokkenspel
© Jan Jaap Boehlé
Tekst: © Annette Broekhuizen