Het is wat het weer betreft een bijzonder jaar. De laatste weken is het guur en koud weer. Dit heeft ook effect op de bloei­tijd van de planten. Vanaf januari tot eind mei/begin juni staat de bloei in Domies Toen in Pieter­buren in het teken van de stinzenplanten.

Met stin­zen­planten bedoelen we een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als inge­voerde sier­plant voor kwam in land­goe­deren, boeren­hoeven, pasto­rie­tuinen en derge­lijke. Het opval­lende van deze planten is dat zij zich daar op eigen kracht hebben weten te hand­haven. Het zijn voor­na­me­lijk voor­jaars­planten met opval­lende bloemen.

Door het wat koude voor­jaar dit jaar - en het uitblijven van langere warmere peri­odes - is de bloei­duur van bijvoor­beeld het sneeuw­klokje, krokus, narcis en holwortel langer dan normaal, maar ja, alles raakt een keer uitge­bloeid. Toch is er nog een behoor­lijk grote groep stin­zen­planten die nog moeten gaan bloeien en de moeite van het bekijken waard zijn.

Bij een rond­gang door de tuin zagen we dat er vele soorten op uitkomen staan. Wat mag u nog verwachten: de laatste kievits­bloemen, prachtig bij de vijver tussen gulden boter­bloem. De dich­tersnarcis, spierwit met een heel klein geel­oranje kroontje en ook de bos- en Spaanse boshy­a­cint staan op uitkomen. De Turkse lelie staat in knop en natuur­lijk is er het Haar­lems klok­ken­spel: een bijzon­dere plant die werd gehouden in krui­den­tuinen omdat zij genees­krachtig zou zijn tegen nier­stenen. Het was de tijd van de signa­tuur­leer. Als een onder­deel van een plant op een orgaan of kwaal leek dan had zij daar een genees­krach­tige werking op. De minus­cule bolle­tjes lijken op nier­stenen dus vandaar dat men dacht dat ze tegen nier­stenen was en werd daarom gekweekt. Het bijzon­dere is dat ze de dubbele bloei­vorm heeft van de knol­steen­breek, een wilde plant. Knol­steen­breek kwam in Veen­wouden bij de Schierstins voor en werd daar door de mensen stin­ze­bloumkes genoemd. Later toen men stin­zen­planten als groep ontdekte, werd de naam voor deze groep planten hiervan afgeleid.

De bloei van de laatste stin­zen­planten komt er nog aan. Iedere plant met haar pracht en verhaal. Op de stin­zen­mo­nitor kunt u kijken welke stin­zen­planten er momen­teel in bloei staan. Maar er zijn er nog meer: dus kom naar de tuin want er bloeit genoeg!

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Domies Toen is het hele jaar door geopend voor bezoek. Het terras van de thee­schen­kerij is van donderdag tot en met zondag open voor koffie, thee en gebak.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.domiestoen.nl !

Media: Haar­lems Klokkenspel
© Jan Jaap Boehlé
Tekst: © Annette Broekhuizen