Lauwersland Online - Kwelderwandeling langs de Noordkust

Kwelderwandeling langs de Noordkust

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op zondag 17 september een kwel­der­wan­de­ling langs de Noord­kust.

Beleef het oerland­schap op de kwel­ders van Groningen. Na ontvangst met koffie/thee in het bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren bekijkt u de film over het ontstaan van het land­schap en de Waddenzee. Vervol­gens gaat u per huifkar of op de fiets naar de zeedijk.

Gidsen vertellen over de geschie­denis en de planten en dieren die in dit zoute gebied leven.

Tip: Neem laarzen en uw verre­kijker mee!


Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust
Hoofd­straat 83
9968 AB Pieter­buren

Datum: zondag 17 september 2017
Tijd 11:00 — 15:00 uur

Kosten: € 2,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap / € 4,00 voor niet-Bescher­mers
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Bezoekerscentrum Waddenkust

Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust is van april tot november van dinsdag tot en met zondag geopend van 13:00 — 17:00 uur.

Parkeer­ge­le­gen­heid: Bij het Zeehon­den­cen­trum, op een paar minuten lopen van het bezoe­kers­cen­trum.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap