Lauwersland Online - Laat Edzard thuiskomen!

Laat Edzard thuiskomen!

Dit is het motto waaronder het bestuur van Landgoed Verhildersum probeert het schilderij “Portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657–1716)”, geschilderd door Martinus van Grevenbroeck, voor Verhildersum te bemachtigen. Het bijzondere portret wordt op woensdag 3 mei geveild bij Sotheby’s in Londen.

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh werd in 1673 op 16-jarige leeftijd borgheer. Op het grote familieportret in de borg is Edzard middenin op de voorgrond afgebeeld. Het familieportret is ook geschilderd door Martinus van Grevenbroeck.

Lauwersland Online - Familieportret Tjarda van Starkenborgh

Allard Tjarda van Starkenborgh en Gratia Susanna Clant met hun kinderen in 1670, geschilderd door Martinus van Grevenbroeck. Door de afmetingen van 3,91 bij 2,82 meter is het schilderij een van de grootste familieportretten, zo niet het grootste, van Nederland.

In de Borg hangen meerdere portretten van de familie Tjarda van Starkenborgh, waaronder het portret van Edzard’s moeder Gratia Susanna Clant. In 1673, een jaar nadat Bommend Berend Stad en Ommelanden teisterde, overleed zijn vader en werd Edzard eigenaar van Verhildersum.

Edzard’s tweede vrouw was Anna Habina Lewe, schenkster van het befaamde Hinszorgel in de Petruskerk van Leens. Zij gaf in 1733 opdracht aan de bekende orgelbouwer Albertus Antonie Hinzs tot het bouwen van het orgel. Het toeval wil dat Verhildersum en de Stichting Hinszorgel dit seizoen een gezamenlijke expositie “Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht” hebben ingericht op Verhildersum waarbij dit orgel een hoofdrol speelt (link).

Edzard en Habina hebben Verhildersum in 1681 verbouwd. In een gebrandschilderd raam lieten ze de volgende tekst zetten:

Edzart Jacob Tjarda van Starckenborgh Heer van Leens Majoor te Paerde ten Dienste der Voor Eenighde Nederlanden. Anna Habbinna Tiaerda van Starckenborgh Geboren Lewe Vrouw Van Leens sijn Huisvrouw Anno 1689.

Het raampje is te zien in de Borg. Tijdens restauratiewerkzaamheden in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is het raampje onder de vloer gevonden.

“Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh hoort op Verhildersum thuis.”, aldus Gerrit Alssema, directeur van Verhildersum. Hij heeft inmiddels veel informatie ingewonnen en de nodige deskundigen geraadpleegd. Het schilderij is in goede conditie. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het ooit op de borg heeft gehangen, misschien wel naast dat van zijn moeder. De gelijkenis tussen moeder en zoon op de afbeeldingen is frappant.

Alssema wil het portret graag voor Verhildersum verwerven en probeert daarvoor op korte termijn (vóór woensdag 3 mei) de benodigde middelen te verkrijgen. Een aantal financiële toezeggingen zijn inmiddels ontvangen, onder anderen van de Vereniging Rembrandt. Om voldoende middelen bijeen te krijgen is een crowdfundingactie gestart. Het bestuur doet een beroep op alle vrienden, bekenden en liefhebbers van Verhildersum om het mogelijk te maken om Edzard weer naar Verhildersum te halen.

Vindt u ook dat Edzard weer thuis moet komen? Op de website van Verhildersum vindt u informatie over de wijze waarop u kunt helpen.

Laat Edzard thuiskomen, bezoek voor meer informatie de website www.verhildersum.nl !

Bovenste foto: © Sotheby’s