Lauwersland Online - Laatste jaarrekening Werkplein Ability laat meevaller zien

vrijdag 20 juni 2019

Laatste jaar­re­ke­ning Werk­plein Ability laat meevaller zien

Sinds 1 januari 2019 is Werk­plein Ability orga­ni­sa­to­risch opge­gaan in de gemeente Het Hoge­land. Ability was tot die datum een gemeen­schap­pe­lijk rege­ling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. De laatste jaar­re­ke­ning van de gemeen­schap­pe­lijke rege­ling sluit welis­waar met een tekort van 96.000 euro; dat is aanzien­lijk minder dan de 739.000 euro waarmee reke­ning was gehouden. Het bescheiden tekort kan uit de eigen finan­ciële reserves worden gedekt.