Lauwersland Online - Lampionnenoptocht in Kollum

Lampi­on­nenop­tocht in Kollum

Doe jij ook weer mee aan de gezel­ligste Sint Maarten-optocht in de wijde regio? Haal dan je lampion alvast maar tevoor­schijn…

In Kollum is de jaar­lijkse Lampi­on­nenop­tocht een vaste traditie. Met heel veel gekleurde lampjes, kinderen, ouders, opa's, oma's, belang­stel­lenden en muziek. En natuur­lijk na afloop voor de kinderen wat lekkers!

Op zaterdag 11 november start de Lampi­on­nenop­tocht om 17:30 uur vanaf het parkeer­ter­rein voor Meck­a­maState aan de Tjerk Hiddes­straat. In optocht, met voorop een echte draai­orgel, gaan we rich­ting het centrum, over de Voor­straat om te eindigen op het parkeer­plein bij de Scapino. Hier krijgen alle deel­ne­mende kinderen een lekkere trak­tatie!

Komen jullie ook?