Lauwersland Online - Landelijk controlebericht NL-Alert op maandag 5 december

Landelijk controlebericht NL-Alert op maandag 5 december

Op maandag 5 december zendt de over­heid rond 12:00 uur een NL-Alert contro­le­be­richt uit in heel Neder­land. Aan de hand van dit contro­le­be­richt kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is inge­steld om NL-Alert-berichten te ontvangen. Om het contro­le­be­richt aan te kondigen, is een lande­lijke publieks­cam­pagne gestart.

NL-Alert is het alarm­middel van de over­heid waarmee mensen gericht gealar­meerd of geïn­for­meerd kunnen worden tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Als je het contro­le­be­richt op 5 december ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is inge­steld. In het bericht staat duide­lijk aange­geven dat het om een contro­le­be­richt gaat en dat je niets hoeft te doen.

NL-Alert is al meer dan 130 keer ingezet om mensen in de directe omge­ving te waar­schuwen, met name bij grote branden maar ook bij explo­sie­ge­vaar en onver­wacht nood­weer.

Steeds meer mobiele tele­foons ontvangen NL-Alert­be­richten auto­ma­tisch. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga naar de website, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen!

© Rijks­over­heid