Lauwersland Online

Lauwersland Online een weekje Offline

Van 3 tot en met 9 juli is Lauwers­land Online met vakantie! Voor het eerst in 7 jaar tijd volgen er gedu­rende 1 week geen nieuwe berichten en acti­vi­teiten op de site.

Maandag 10 juli zijn we weer aanwezig. Voor spoed­be­richten kunt u tele­fo­nisch contact opnemen met 0595 — 750 226.