Lauwersland Online - Lekker lezen met nieuwe Sinterklaasboeken

Lekker lezen met nieuwe Sinterklaasboeken

donderdag 12 november 2020

Een mooie traditie dat zijn de Sinter­klaas­boeken die bekende Neder­lan­ders jaar­lijks schrijven inmid­dels wel geworden. Dit jaar klimmen Maxime Meiland, Roxe­anne Hazes en Gordon in de pen om met een mooi voor­lees­boek te komen. Drie parel­tjes in een reeks verhalen waarin Sinter­klaas uiter­aard straalt.

"Sint en de verdwaalde Pakjes­boot" heeft Maxime Meiland geschreven. "Ik heb zelf dyslexie en vond het leuk en belang­rijk om hier iets mee te doen. Er zijn immers genoeg kinderen die dit herkennen.", zegt ze. "Ik heb daarom een woord­puzzel in mijn verhaal verwerkt zodat de kinderen actief aan de slag moeten gaan en dat maakt lezen leuker." Want dat lezen niet altijd makke­lijk is als je dyslexie hebt, weet Maxime als geen ander. "Al was dat in mijn tijd niet bekend dat het dyslexie was. Ik vond spel­ling altijd lastig. Daarom vind ik het ook zo belang­rijk dat kinderen spelen­der­wijs met lezen aan de gang gaan. Dat maakt lezen leuk ook voor kinderen die er meer moeite mee hebben."

Maxime Meiland is de dochter van kasteel­heer Martien Meiland en moeder van Claire. De presen­ta­trice en tv perso­na­lity kijkt uit naar het Sinter­klaas­feest. "Het werd in ons gezin altijd uitge­breid gevierd.", vertelt ze. "We trekken lootjes en maken gedichten bij de cadeaus. Vooral mijn moeder is een kei in dichten en maakt de mooiste gedichten. En natuur­lijk is het bij ons heel gezellig met schalen vol marse­pein en choco­lade, koffie en natuur­lijk wijn. We maken er echt een feestje van.", aldus Maxime. "Vorig jaar is Sinter­klaas er bij inge­schoten omdat we in die tijd de opnames hadden van Kerst op Chateau Meiland maar dit jaar gaan we het groot vieren. Ik kijk er echt naar uit. Vooral naar de gedichten waarin we elkaar natuur­lijk ook wel lekker plagen.", zegt ze met een knipoog.

Voor Maxime is Sinter­klaas dit jaar extra speciaal omdat haar dochter Claire het voor het eerst bewust meemaakt. "Vorig jaar was ze nog te klein maar dit jaar zal ik haar veel laten meekrijgen van dit mooie feest. Jammer dat door corona veel intochten niet door­gaan. We moeten het dan op tv volgen. Misschien nodig ik wel een Sint en Piet uit anders is het ook zo abstract voor haar.", aldus Maxime Meiland.

Boeken

Naast het boek "Sint en de verdwaalde Pakjes­boot" van Maxime Meiland en illu­strator Rick Wake hebben ook Gordon en Roxe­anne Hazes een boek geschreven. Gordon schreef "Sinter­klaas en de vuur­vliegjes" wat werd geïl­lu­streerd door Job van Gelder. Roxe­anne Hazes bedacht "Sint wordt drummer". Haar boek heeft teke­ningen van de Itali­aanse illu­strator Andrea Rivola. De Sinter­klaas­boeken zijn vanaf 15 november gratis te verkrijgen bij aankoop van aanbie­dingen van Unilever bij de super­markt­fi­li­alen van de Super­unie­win­kel­for­mules: PLUS, Deen, Hoog­vliet, Poiesz en Jan Linders.

Lezers­actie

Lezers van Lauwers­land Online maken kans op 2x3 gratis boeken! Stuur hier­onder het antwoord in op de vraag: Waarmee verdwalen de Pieten in het boek van Maxime Meiland?

Tekst: © Helena Ouwerkerk