Lauwersland Online - Leuke Sint-Maarten-attentie voor schoolkinderen Leens en omstreken

dinsdag 10 november 2020

Leuke Sint-Maarten-attentie voor school­kin­deren Leens en omstreken

Op scholen van het primair onder­wijs in Leens en omlig­gende dorpen wordt vandaag en morgen aan alle kinderen een echte Sint-Maarten-tas met goodies, snoep en fruit aangeboden.

Dankzij de acti­vi­tei­ten­com­missie van de geza­men­lijke onder­ne­mers van de Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Hoge­land-West en Dorps­be­langen Leens vinden onge­veer 800 tasjes hun weg naar alle kinderen in de wijde omge­ving. Dit om iedereen een hart onder de riem te steken in deze bijzon­dere tijd en om Sint-Maarten ook dit jaar ruim baan te geven.

De kinderen uit Leens en omstreken die speciaal onder­wijs elders volgen, kunnen hun Sint-Maarten-tas ophalen bij Jumbo Degen­hart in Winkel­cen­trum De Marren in Leens.

Gemeenten zijn afge­lopen weken allen bezig geweest met raad en advies omtrent het "corona-proof" maken van Sint-Maarten. Samen met Dorps­be­langen Leens vind Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Hoge­land-West - waarvan de onder­ne­mers voor deze actie extra dona­ties hebben gele­verd - dat Sint-Maarten dit jaar naar de kinderen moet komen in plaats van andersom.

Media & tekst: © Dorps­be­langen Leens & Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Hogeland-West