Lauwersland Online - Levendige uitvaartbeurs in Twijzel

Levendige uitvaartbeurs in Twijzel

Hoe krijg je veel belang­stel­lenden, jong en oud, naar een infor­ma­tie­markt over de uitvaart? Want we denken er liever niet aan: onze uitvaart. Maar toch kan het handig zijn om alvast te bedenken wat je graag bij je eigen uitvaart zou willen hebben.

Hoe kun je inspi­ratie vinden voor je eigen uitvaart, zodat je een beter beeld krijgt bij wat je zelf zou willen? Daarom orga­ni­seert Uitvaart­ver­e­ni­ging Twijzel uit Twijzel op zaterdag 8 april een Uitvaart­in­for­ma­tie­markt in de Wiksel (sporthal) in Twijzel. Tussen 13:00 en 17:00 uur is op de markt alles te vinden wat te maken heeft met het thema uitvaart. De markt wordt geopend om 13:00 uur middels de aankomst van de rouw­koets met Friese paarden van Stal­hou­derij Stûk­húster onder muzi­kale bege­lei­ding van Gerrit Breteler.

De markt biedt mensen inspi­ratie over hoe ze hun eigen uitvaart of die van een dier­bare kunnen vorm­geven. Vrijwel alles wat er moge­lijk is om een uitvaart hele­maal naar eigen inzicht in te vullen wordt gepre­sen­teerd op de Uitvaart­in­for­ma­tie­markt.

De uitvaart­ver­e­ni­ging hoopt met deze markt, die trou­wens bedoelt is voor leden en niet-leden, ook te laten zien dat de vere­ni­ging niet oubollig is, maar profes­si­o­neel, vakkundig, ruim­den­kend en op de hoogte is van de laatste ontwik­ke­lingen.

Het regelen van een uitvaart is niet eenvoudig, zeker niet als je er nog niet eerder mee gecon­fron­teerd bent geweest. Heb je wel eens nage­dacht over je eigen uitvaart of die van je naasten? Hoe zou je willen dat je uitvaart verloopt? Alle­maal vragen waar we niet altijd voor­tijdig over nadenken. Diverse stand­hou­ders willen op een laag­drem­pe­lige manier iedereen kennis laten maken met de vele moge­lijk­heden die er tegen­woordig zijn voor een uitvaart.

Zo zijn er bijzon­dere moge­lijk­heden te zien, waar u misschien niet eens van weet. Wat dacht u van stei­ger­houten kisten, live muziek op een uitvaart, bijzon­dere troost­ge­schenken of rouw­ver­voer in een koets? Of misschien wilt u infor­matie over begraven op een natuur­be­graaf­plaats? Er is te veel om op te noemen. Wilt u meer weten? kom dan langs!

Standhouders

De meewer­kende stand­hou­ders zijn:

• Kaspersma (Rouw­ver­voer en kisten)
• Druk­kerij Broersma (Rouw­druk­werk)
• Hutting Natuur­steen (Graf­mo­nu­menten)
• Stal­hou­derij Stûk­húster (Rouw­koets)
• Musi­ca­Rosa (Live­mu­ziek tijdens uitvaart)
• Houttwist (Stei­ger­houten kisten en troost­ge­schenken)
• Beheer begraaf­plaats Damwedze Twijzel
• Ontzorgd verhuizen (Leeg­ruimen na over­lijden)
• Muneris (Profes­si­o­nele zorg aan over­le­denen)
• Natuur­be­graaf­plaats Fryslan (Moge­lijk­heden om in de natuur te begraven)
• Rienks Faber Licht (Licht, geluid en beeld speci­a­list)
• De Vries steen­hou­werij (Graf­mo­nu­menten)
• Jan Cooks 4 You (Uitvaart cate­ring)
• Eminent Helpt (Finan­ciële nazorg)
• Kornelia Bakker Foto­grafie (Uitvaart­fo­to­graaf)
• De Kosterij Kollum (Bijzon­dere rouw­bloem­werk)
• Gerrit Breteler (Live muziek tijdens uitvaart)
• Opbaar­hûske (Van Lingen hout­bouw)
• Uitvaart­zorg Memoria (Uitvaart­be­ge­lei­ding, Jolanda Dam)
• Uitvaart­ver­e­ni­ging Twijzel (Infor­matie over de vere­ni­ging)

Bezoek voor meer infor­matie de website www.uitvaartvereniging-twijzel.nl !

[hr]

De Wiksel
Simke Kloos­ter­manstr­jitte 7
9286 EP Twijzel

Datum: zaterdag 8 april 2017
Tijd: 13:00 — 17:00 uur
Toegang: gratis