Lauwersland Online - Lezing "Christendom voor ongelovigen" in de kerk van Paesens

Lezing “Christendom voor ongelovigen” in de kerk van Paesens

Op zaterdag 28 oktober geeft Harm Jan Wilbrink een lezing in de middeleeuwse kerk van Paesens onder de titel “Christendom voor ongelovigen, een persoonlijk verhaal”. Volgens hem heeft het christendom ook in deze tijd veel te bieden, los van of men gelovig is of niet.

Harm Jan Wilbrink (1971) groeide op in een christelijk gezin, maar verloor zijn geloof in de pubertijd. Hij studeerde psychologie en schakelde later over naar sociologie, maar kreeg na zijn studie weer belangstelling voor religie. Toch beschouwt hij zichzelf niet als gelovig. Vanaf 2001 organiseerde hij concertseries in oude kerken in Gelderland en Overijssel en werd lid van de “Taskforce Toekomst Kerkgebouwen”, die wil voorkomen dat leegstaande kerkgebouwen gesloopt worden.

Liefde voor natuur en geschiedenis bracht hem in 2007 naar Paesens-Moddergat, waar hij stichting Oan ‘e dyk oprichtte en een kerklokaal herinrichtte als wadloopcentrum. Tijdens de lezing wil hij uitleggen dat de vraag of iemand al dan niet in God gelooft voorbij gaat aan de vraag wat God eigenlijk is. Als Hij niet “een ding te midden van de dingen” is, maar “alles in al”, of “Hij die is wie Hij is”, dan is er volgens hem geen sprake van geloof, maar valt God samen met natuur.

Hij wijst er ook op dat het christendom die ruimte voor persoonlijke interpretatie laat. “Jezus heeft nooit een evangelie geschreven, hoewel hij lezen kon, heeft geen officiële kerk gesticht en geen geloofsbelijdenis opgesteld. Ik ben blij dat mensen zijn woorden hebben opgeschreven, daar niet van. Maar Jezus zegt zelf: Wie zeg jij dat ik ben? Het eerste christendom was heel divers, pas toen het macht begon te krijgen ontwikkelde zich de dogmatiek. Mijn zoektocht is een soort emancipatie om mijn eigen weg in het christendom terug te claimen.”

De avond begint om 19:30 uur en er is muziek op het monumentale Gillmanorgel met werken van Bach en tijdgenoten door Hans van der Zouwen. De lezing duurt drie kwartier en de entree is een vrijwillige bijdrage voor het gebruik van de kerk.


Kerk Paesens
De Buoren 9
9136 PT Paesens

Datum: zaterdag 28 oktober 2017
Tijd: 19:30 – 20:30 uur

Bezoek voor meer informatie de website www.harmjanwilbrink.com of bel met 06 – 4663 3989 !