Lauwersland Online - Dromen op doek

Lezing "Dromen op doek" in Museum Wierdenland

Op zondag 25 juni geeft kunst­his­to­rica Anne Knip­ping een lezing met de titel "Dromen op doek" in Museum Wier­den­land.

"In mijn schil­de­rijen kun je schuilen tegen de lelijke wereld waarvan ik zoveel houd." Dat zegt Matthijs Röling over zijn werk. Met zijn warme, heldere kleuren, bijzon­dere compo­si­ties en sprook­jes­ach­tige tafe­relen legt hij een sluier van lief­lijk­heid over de herken­bare wereld en tilt hij het Realisme naar een hoger niveau met zijn ambach­te­lijke werk­wijze en geva­ri­eerde tech­nieken. Mede daarom wordt hij gezien als een van de grond­leg­gers van het Heden­daags Realisme.

In een inspi­re­rende lezing met veel voor­beelden uit de lopende tentoon­stel­ling "Weel­de­rige Wierde" laat Anne het publiek ontdekken hoe Matthijs Röling zijn dromen heeft weten te vangen op doek.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 25 juni 2017
Tijd: 14:00 uur

Kosten: € 10,00 | Bezoe­kers met een Muse­um­kaart: € 8,00
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl
Aanmelden is verplicht in verband met een maxi­maal aantal deel­ne­mers van 25

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!