Lauwersland Online - Lezing in het Nationaal Park Lauwersmeer over onze nationale vogel: de grutto

Lezing in het Nationaal Park Lauwersmeer over onze nationale vogel: de grutto

Op dinsdag 29 november komt Albert Bein­tema naar het Nati­o­naal Park Lauwersmeer om een lezing te verzorgen over onze nati­o­nale vogel: de grutto.

Albert is dé deskun­dige in Neder­land wat betreft grutto’s en heeft dit jaar de Jan Wolkers Prijs voor het beste Neder­landse natuur­boek gewonnen. Volgens de jury schreef hij "een lief­de­volle en gede­tail­leerde biografie van ’s lands bekendste weide­vogel, de grutto".

Dat het niet goed gaat met de grutto is alge­meen bekend. Dit aspect zal in de lezing zeker aan bod komen, maar Albert zal ook ingaan op de kansen om deze prach­tige vogel in het Neder­landse land­schap te behouden.

Een ieder is van harte welkom!


Restau­rette Schier­zicht
Haven 8
9976 VN Lauwersoog

Datum: 29 november 2016
Tijd: 20:00 — 22:00 uur — de zaal is om 19:30 uur open

Kosten: € 2,00 per persoon en er is koffie/thee met koek

Vooraf aanmelden is niet nodig.


Foto: © Jan Bosch