Lauwersland Online - Maak kennis met "de macht fan de blommenpracht"

donderdag 25 juli 2019

Maak kennis met "de macht fan de blom­men­pracht"

Agra­risch Collec­tief Waad­râne nodigt - in samen­wer­king met een viertal boeren uit Marrum, Nes, Holwerd en Engwierum - buurt- en dorps­be­wo­ners uit om eens een kijkje te komen nemen in de vogelak­kers van de desbe­tref­fende boeren. In de maand augustus worden er vier avon­dex­cur­sies gehouden waarbij de boer en een bestuurslid van het Agra­risch Collec­tief Waad­râne van alles vertellen over de functie van deze akkers.