Lauwersland Online - Maak van je roze wolk geen rookwolk

dinsdag 2 oktober 2018

Maak van je roze wolk geen rook­wolk

Als er een kindje op komst is of je bent net bevallen, komt er veel op je af. (Aanstaande) ouder(s) willen vaak het beste voor hun kindje om ze gezond en veilig op te laten groeien. Aan alle kanten wordt vaak meege­dacht en check­listjes helpen daarbij om niets te vergeten. Echter, aan brand­vei­lig­heid wordt niet altijd (als eerste) gedacht. Samen met de Groninger gemeenten en de Groninger zieken­huizen gaat Brand­weer Groningen daar in de okto­ber­maand veran­de­ring in brengen. Als onder­deel van de lande­lijke Brand­pre­ven­tie­weken wordt er geza­men­lijk gestart met de campagne "Maak van je roze wolk geen rook­wolk". Dat het nodig is blijkt uit de cijfers want bij iets meer dan 25% van alle woning­branden, in het eerste deel van 2018, betrof het gezinnen met kinderen.