Lauwersland Online - Maxima kledingbank in Winsum voor minima in de BMWE-gemeenten

Maxima kledingbank in Winsum voor minima in de BMWE-gemeenten

Op dins­dag­middag 28 februari vindt de offi­ciële opening plaats van de "Maxima kleding­bank" in Winsum. Minima uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond kunnen hier twee keer per jaar gratis kleding komen halen.

Om 16:30 uur wordt de offi­ciële openings­han­de­ling geza­men­lijk door de wethou­ders en leden van het dage­lijks bestuur van Werk­plein Ability, Sandra Herk­ströter, Jan-Willem van de Kolk, Marc Verschuren en Mari­ëtte de Visser verricht.

Kledingbank Maxima

De Maxima kleding­bank in Winsum is inge­richt als een mode­zaak. Voor 50% is de kleding nieuw en voor 50% gebruikt. De nieuwe kleding komt van over­schotten van twintig kleding­zaken. De gebruikte kleding wordt door parti­cu­lieren geschonken. Twee­maal per jaar kunnen inwo­ners met een laag inkomen komen winkelen en tien kleding­stukken en één paar schoenen per keer meenemen.

Re-integratie

De Maxima kleding­bank is niet alleen een winkel waar minima terecht­kunnen voor kleding, maar is ook een plek voor re-inte­gra­tie­tra­jecten. Er werken vijf­tien vrij­wil­li­gers die cliënt zijn van Werk­plein Ability, waar­onder Wajon­gers. Zij werken onder bege­lei­ding en staan maxi­maal 2 dagen per week in de winkel. Deze mensen worden voor een bepaalde periode ingezet, waarna ze vervol­gens weer op zoek gaan naar een nieuwe uitda­ging. Het aantal vrij­wil­li­gers wordt straks uitge­bouwd naar 25.

De Kleding­bank is geves­tigd aan De Werf 5 in Winsum en negen maanden per jaar geopend.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl !