Lauwersland Online - Maximale vrijheid openingstijden winkels in Het Hogeland

vrijdag 29 maart 2019

Maxi­male vrij­heid openings­tijden winkels in Het Hoge­land

Burge­meester en wethou­ders van de gemeente Het Hoge­land gaan de raad voor­stellen een nieuwe "veror­de­ning winkel­tijden" vast te stellen. Het college kiest daarin voor een alge­mene vrij­stel­ling van de Winkel­tij­denwet in de nieuwe gemeente. Dat bete­kent dat alle soorten winkels in de hele gemeente het Hoge­land op zon- en feest­dagen hun eigen openings­tijden mogen bepalen.