Anjum / Morra

Voor­zitter Frans Kloos­terman van de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) heeft op vrijdag 19 april de nieuwe mobiele vogel­kijkhut van de Agra­ri­sche Natuur­ver­e­ni­ging Guoz­ze­krite geopend. Doel van deze mobiele hut is om het vogel­rijke gebied in dit prach­tige Noord­oost-Friese land­schap aan zoveel moge­lijk mensen te laten zien.