Lauwersland Online - Mens Swing Es Weer in Mensingeweer

Mens Swing Es Weer in Mensingeweer

Op zondag 10 september gaat de achtste editie van muziek­fes­tival Mens Swing Es Weer van start. Om 13:00 uur zijn de loca­ties open, om 17:30 uur begint het nage­nieten.

Sinds 2010 is het jaar­lijks een brui­send muziek­feest alsof de zomer al swin­gend nog eens ten top wordt beleefd. De bezoe­kers worden in drie groepen verdeeld en elke groep begint op een locatie. Nadat de betref­fende band een sessie van circa 45 minuten heeft gespeeld, zullen de groepen zich verplaatsen naar de volgende locatie voor een nieuw optreden, net zolang tot iedereen alle optre­dende bands heeft gezien en gehoord. In totaal speelt elke band dus 3 sessies van 45 minuten. Onderweg naar de volgende locatie kun je genieten van nòg een optreden op een steiger langs het water aan de over­kant van het dorps­huis.

De bands

BLUEGRASS BOOGIEMEN, met muzi­kanten Robert-Jan Kanis (zang, gitaar), Arnold Lasseur (zang, mando­line, gitaar, viool, dobro), Aart Schroe­vers (zang, contrabas) en Bart van Strien (zang, banjo, mond­har­mo­nica, viool) toerden al 25 jaar en brachten vier albums uit. Niet alleen door Neder­land: door heel Europa en Amerika.

Ze deelden podia met de groot­sten uit de blue­grass- en coun­try­mu­ziek (in oktober staan ze in Para­diso in Amsterdam naast Danny Vera) en kregen lovende recen­sies in onder andere de Washington Post. In Ierland wonnen ze de Crystal Bowl tijdens het Guiness Inter­na­ti­onal Blue­grass Festival. In eigen land wonnen zij 8 keer de Gram-Parson’s Award voor beste akoes­ti­sche band. Tijdens het jaar­lijks door de Euro­pean Blue­grass Music Asso­ci­a­tion geor­ga­ni­seerde Euro­pean World of Blue­grass Festival werden zij door het publiek verkozen tot meest popu­laire blue­grass-band.

Dat hun "high-energy blue­grass at its finest" —  zoals het Ameri­kaanse toon­aan­ge­vende maga­zine Blue­grass Unli­mited hun muziek omschreef — ook op Neder­landse festi­vals er goed ingaat, is gebleken tijdens hun legen­da­ri­sche optreden op Lowlands. VPRO’s 3 voor 12 schreef: "Blue­grass Boogiemen verplet­teren Lima-tent".

THE SIDEKICKS met Teo de Haan (zang), Peter Hummel (gitaar), Bennie Timmer (gitaar), Fenno de Boer (basgi­taar) en Wim Entzinger (drums) bestaat uit zeer ervaren band­leden, opge­groeid met rhythm & blues en van vele markten thuis: pure blues, blues­rock, jazz en swing. Alle­maal perfect geïn­te­greerd in hun lekkere "Side­kick­sound".

In 2012 bracht de band — toen nog onder de naam Hans van Lier & the Side­kicks — de succes­volle cd Blues and more than Blues uit. Een greep uit de recen­sies: "een formi­da­bele band die op inter­na­ti­o­naal niveau in de aller­hoogste klasse kan meedoen…", "een heer­lijke mix van blues, rock, pop en jazz…" en "de band bewijst dat je voor de blues niet altijd in de VS hoeft te kijken…" Het album haalde de Dutch cd top 100.

De band maakte zijn opwach­ting bij veel­be­luis­terde programma’s als 3FM en NPO 2 Muziek­café en verzorgde optre­dens op diverse podia in Neder­land en Duits­land. Hun single Happy Song werd als "redmiddel tegen de crisis" aan de Tweede Kamer aange­boden en kreeg daar­door aandacht op de lande­lijke tele­visie (Nieuw­suur).

Medio 2017 hebben The Side­kicks hun nieuwe cd Texas of the North uitge­bracht. De naam is een ode aan Meuln­hörn, het buurt­schap bij Sidde­buren waar de band zijn thuis­basis heeft. De cd is opge­nomen in de befaamde Wisse­loord Studio’s in Hilversum en bevat 12, alle door de band­leden zelf gecom­po­neerde nummers. De band staat bekend om zijn ener­gieke live optre­dens.

JAZZSKABRASS met in de blazers­sectie: Heine van Calker (trompet), John Vaneman (tenorsax), John Doon (trom­bone), Mark Blauw­wiekel en Harry Peppe­lenbos (sousa­foon), Johnny Baron (bari­tonsax). Op drums: Bram van der Land, slag/­solo- en basgi­taar: Hans Elmers.

Jazzs­ka­brass is een nieuwe acht­kop­pige formatie, opge­richt door de Winsu­mers John Vaneman en Heine van Calker. De band speelt een vrolijke mix van ska, blues en jazz met een stevig New Orleans sausje. De vooral in de zeven­tiger jaren befaamde Dirty Dozen Brass­band en het New York Ska Jazz -orkest zijn hun grote voor­beelden. Het reper­toire loopt van bewer­kingen van bekende popnum­mers van onder anderen Dr. John, histo­ri­sche blues-hits van Thelonius Monk via ska-ritmes naar swin­gende jazz standards van Duke Ellington en Dave Brubeck.

In de pauzes speelt HERBIEBLUES. Herbie (Harbert Grezel) speelt al 25 jaar mond­har­mo­nica. Als muzi­kant speelde hij onder andere in High Tempe­ra­ture en The Blues Kings. Onder meer geïn­spi­reerd door Louis Jordan, Little Walter en Sonny Terry speelt en zingt Herbie de Blues!

In 2013 was Herbie de winnaar van de Dutch Blues Chal­lenge en in 2015 won hij het NK Straat­mu­zi­kanten. Zijn muziek laat zich het best kenmerken als New Old Stock Blues. Als Herbie­Blues (Harmo­nica one-man band) treedt Herbie op in het hele land. Hij treedt ook op als duo met Raymond (Guitar Ray) Nijen­huis. Met de band Snik­hait speelt Herbie Gronings­talig reper­toire.

Dat Herbie "in de muziek" zou gaan, ligt in zijn genen besloten. Zijn betover­groot­vader was Melle Zwerver (Wolvega, 2 augustus 1845), wellicht een van de eerste straat­mu­zi­kanten van Neder­land. Hij deed zijn naam eer aan en werd ontel­bare malen veroor­deeld wegens het spelen zonder vergun­ning.

Kaarten kosten € 10,00 in de voor­ver­koop en € 12,50 aan de kassa. Bezoek voor meer infor­matie de website www.mensswingesweer.nl !

Vanwege Open Monu­men­tendag zijn kerk en molen de hele middag te bezich­tigen!