Lauwersland Online - Mobiele kraan lekt bij Autodemontage Klaas Boer in Uithuizen

Mobiele kraan lekt bij Autodemontage Klaas Boer in Uithuizen

Naar aanleiding van een eerder bericht over de praktijken van het directiepaar Klaas Boer en Carol Boer-Kuijpers van Autodemontage Klaas Boer in Uithuizen, is nu bekend geworden dat er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging rondom het bedrijf.

Meldingen

Op grond van niet anonieme meldingen van onder andere ex-werknemers bij de gemeente Eemsmond stelde de Omgevingsdienst, een handhavingdienst van provincie en gemeenten, vorige week een controle in bij het bedrijf op industrieterrein Edama in Uithuizen. Tijdens de controle werd er geconstateerd dat een mobiele kraan, welke het bedrijf gebruikt om autowrakken te kunnen prakken en verplaatsen, op het bedrijfsterrein olie lekte.

Deskundig onderzoek

Volgens een woordvoerder van de provincie hebben de ambtenaren van de dienst de directie van het bedrijf gesommeerd om nader onderzoek in te stellen naar de aard van de mogelijke bodemverontreiniging. Hiertoe moet het bedrijf een extern deskundig adviesbureau in de arm nemen. Tevens moet de kraan hersteld worden om zo een einde te maken aan de lekkage (bron © DvhN).

Het betreft hier een lekkage waar Boer volgens ex-werknemers al meer dan geruime tijd van op de hoogte was, maar het verzuimde om de nodige reparaties uit te voeren omdat deze te kostbaar zouden zijn. De mobiele kraan zou volgens experts dusdanig veel gebreken hebben dat deze economisch eigenlijk total-loss was maar ook niet meer gebruikt zou moeten worden. Boer dacht hier echter anders over en bleef de kraan tussentijds gebruiken, met het nodige gevaar van dien omdat de kraan druk verloor langs lekkende cilinders en daarom naar beneden kon kletteren bovenop het personeel.

Auto Recycling Nederland

De mogelijk aanwezige bodemverontreiniging op industrieterrein Edama in Uithuizen is een meer dan kwalijke zaak voor een bedrijf wat zichzelf maar al te graag op de kaart zet als een organisatie die milieu en recycling hóóg in het vaandel hebben staan, maar ondertussen de Groninger bodem zonder enig blozen voorziet van een royale voorraad nieuwe olie voor de generaties die ons volgen...

Autodemontage Klaas Boer is aangesloten bij ARN (Auto Recycling Nederland) www.arn.nl. Het is de vraag hoe ARN zal reageren en welke consequenties dit gaat kennen voor het Uithuizer demontagebedrijf zodra zij het bericht vernemen dat 1 van hun leden willens en wetens de geldende milieuregels aan de laars lapt.

Beeldmateriaal

Lauwersland Online heeft van een zeer betrouwbare bron vernomen dat er videobeelden beschikbaar zijn van een heftig commanderende Klaas Boer welke zijn personeel, welke waren gewapend met schep-materiaal, al schreeuwend instructies geeft om een laag grond achter de bedrijfshal af te graven. Volgens ex-medewerkers een volkomen begrijpelijke actie want "die man kan zelf daadwerkelijk echt helemaal net niks".

Deze al dan niet spontane graafactie van 3 april jongstleden op Edama nummer 47 mag toch als een teken gezien worden dat er dusdanig veel olie aan het oppervlak te vinden is dat men het ergste wil verdoezelen zodat het extern adviesbureau niet gelijk finaal door de hoeven zakt zodra ze het bedrijfsterrein willen gaan bemonsteren.

Het eind is nog lang niet in zicht...

Dat de Boertjes nog lang niet klaar zijn met de door hun -op misselijkmakende wijze- afgedankte werknemers moge duidelijk zijn. Met al deze praktijken én zaken die nog volgen vraagt Boer er niet om om hardhandig aangepakt te worden... hij schreeuwt erom...