Lauwersland Online - Mogelijk verfilming van Salomon - Het Kollumer Oproer

dinsdag 9 juli 2019

Moge­lijk verfil­ming van Salomon - Het Kollumer Oproer

Muziek­the­ater "Salomon - Het Kollumer Oproer" in Kollum is zo succesvol dat er, aanslui­tend op de uitver­kochte 6 voor­stel­lingen, nóg 3 extra voor­stel­lingen zijn gepland. Deze extra voor­stel­lingen zijn op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli. Hiervan is de dins­dag­avond alweer uitver­kocht; er zijn alleen nog kaarten te koop voor de woensdag- en donder­dag­avond. Elke avond is er plaats voor 1250 toeschou­wers in de speciaal voor het stuk gebouwde arena op het Kollumse Maar­ten­splein.