Lauwersland Online - Molenrij wil historische lantaarnpalen aan de Haven

vrijdag 3 mei 2019

Molenrij wil histo­ri­sche lantaarn­palen aan de Haven

De bewo­ners van de Haven in Molenrij en het bestuur van Dorps­be­langen Rieg hebben het initi­a­tief genomen om de Haven te willen voor­zien van histo­ri­sche lantaarn­palen.