Lauwersland Online - Museum Wierdenland: een ontdekkingstocht voor het hele gezin

Museum Wierdenland: een ontdekkingstocht voor het hele gezin

De komende weken kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen op ontdek­kings­tocht door Museum Wier­den­land in Ezinge.

Een film, een speur­tocht, een proe­verij en nog véél meer span­nends!

Data en tijden

Zondag 17 juli | 14:00 uur
Zondag 24 juli | 14:00 uur
Zondag 7 augustus | 14:00 uur


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Kosten: € 5,00 | Bezoe­kers met een Muse­um­kaart hebben gratis toegang (maxi­maal 4 personen mogen gratis naar binnen op vertoon van één Muse­um­kaart).


Museum Wierdenland

richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor de wierde Ezinge en het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten geor­ga­ni­seerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Muse­um­re­gister.

Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur en op zater-, zon- en feest­dagen van 13:00 tot 17:00 uur. De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !

© Museum Wier­den­land