Lauwersland Online - Museum Wierdenland zoekt versterking

Museum Wierdenland zoekt versterking!

Op maandag 14 november om 20:00 uur orga­ni­seert Museum Wier­den­land in Ezinge een avond voor mensen die belang­stel­ling hebben voor de diverse vrij­wil­li­gers­banen die het museum te bieden heeft.

Het museum verrast nieuwe bezoe­kers en het heeft in de laatste jaren tentoon­stel­lingen geor­ga­ni­seerd die een groot publiek aanspreken. Dit alles is moge­lijk door de inzet van vaste krachten maar vooral van de ruim 60 vrij­wil­li­gers. Maar… er is ook grote behoefte aan verster­king. Onder andere bij het pr-team waar men op zoek is naar een webre­dac­teur die het leuk vindt voor de nieuwe website te schrijven, werk dat vooral thuis gedaan kan worden. Het maken van de nieuws­brief en het bijhouden van de Facebook­pa­gina zijn pr-taken die het team graag met nieuwe collega’s wil delen. Maar niet alleen het pr-team, ook de groep balie­me­de­wer­kers, de gast­vrouwen en -heren van het museum, zoekt verster­king evenals het team (landschaps)gidsen en de vrij­wil­li­gers die zich voor educatie inzetten.

Een aantal vrij­wil­li­gers zal maandag 14 november aanwezig zijn om wat te vertellen over hun erva­ringen. Maar bellen (0594 — 621 524), mailen (info@wierdenland.nl) of zomaar even aanwippen is even­eens een moge­lijk­heid om meer over het werk in het museum te horen. En als men pas over enige maanden actief wil worden, ook dat hoort het museum graag.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: maandag 14 november 2016
Tijd: 20:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!