Lauwersland Online - Muziek van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh op Verhildersum

Muziek van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh op Verhildersum

Recent is door Land­goed Verhil­dersum in Leens een portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh aange­kocht, geschil­derd rond 1670. Edzard (1657–1716) woonde met zijn vrouw Anna Habina Lewe op de borg Verhil­dersum.

Anna Habina was de initi­ator van de bouw van het beroemde Hins­zorgel (1733) in de Petrus­kerk van Leens. Minder bekend is dat er recent ook een Muzijck Boek, met voor­na­me­lijk dansen uit 1720, van hun gelijk­na­mige zoon Edzard is gevonden.

Sietze de Vries heeft op de cd beho­rende bij de tentoon­stel­ling in de borg Verhil­dersum de Van Star­ken­borgh-suite opge­nomen. Op woensdag 5 juli kunt u tijdens een excursie eenmalig en uniek deze muziek beluis­teren op het secre­tai­re­orgel in de grote zaal van het Verhil­dersum. Uiter­aard live gespeeld door Sietze de Vries, onder toeziend oog van de familie Tjarda van Star­ken­borgh en vader Edzard (deze schil­de­rijen hangen name­lijk in de grote zaal).

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.hinszorgelleens.nl en www.verhildersum.nl !