Lauwersland Online - "Nacht van de vleermuis" op Landgoed Verhildersum in Leens

vrijdag 9 augustus 2019

"Nacht van de vleer­muis" op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Unieke vleer­muis­film én excursie

Ter gele­gen­heid van de Nacht van de Vleer­muis vertoont Land­goed Verhil­dersum in Leens op vrij­dag­avond 23 augustus een unieke film over de vleer­muizen die in en bij de borg wonen. Aanslui­tend verzorgt de Vleer­muis­werk­groep Groningen in samen­wer­king met de Natuur- en Mili­eu­fe­de­ratie Groningen een vleer­muis­ex­cursie over het borg­ter­rein.